FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График контролни работи

График за провеждане на контролни работи през първия учебен срок на 2021/2022 година

 

І клас

3.Съгласни звукове и букви 4.Буквите щ; ю; я  

5.Правопис  на йо и ьо

15.03

11.05

27.04

3.Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване  

4.Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

09.03

 

10.05

1.Растенията и животните около мен

25.03

 

ІІ клас

БЕЛ

Математика

Околен свят  

Английски език

3.Прилагателно име

4.Глагол

5.Съобщително изречение

6.Въпросително изречение

21.03

10.02

04.05

02.05

4.Намиране на неизвестен множител

5.Числата до 100

07.03

 

10.05

2.Природата и човекът

12.05

2.Test 2

3.Test 3

 

10.05

21.04

 

 

 

ІІІ клас

 

БЕЛ

Математика

Човекът и природата  

Човекът и обществото  

Английски език

4.Глагол

5.Изреченията при общуване

6.Изходно ниво

 

18.03

18.05

 

20.05

 

4.Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число

5.Умножение  и деление на числата до 1000 с едноцифрено число

6.Изходно ниво

 

11.02

 

 

 

15.04

 

20.05

4.Разнообразие в животинския свят

5.разнообразие в растителния свят

6.Аз и моето здраве

 

 

11.02

 

18.04

 

16.05

 

 

3.Българското общество през средновековието 

4.Българското общество под Османска власт

5.Българското общество през Възраждането

6. Моята родина

09.02

 

30.03

 

27.04

 

31.05

3.Test 3

4.Test 4

5.Test 5

25.02

15.04

16.05

 

ІV клас

 

БЕЛ

Математика

Човекът и природата  

Човекът и обществото  

Английски език

4.Прилагателно име

5.Глагол

6.Наречие

7.Звукове и думи

8.Изходяща диагностика

 

16.02

08.03

19.04

15.05

23.05

 

 

6.Умножение и деление без преминаване

7.Умножение и деление – геометрични задачи

8.Деление на естествени числа

9.Умножение с двуцифрени числа

10.Деление с двуцифрено число

11.Умножение и деление с двуцифрено число

12.Обиколка и лице на правоъгълник

13.Изходяща диагностика

 

20.02

 

 

13.03

 

 

25.03

 

30.04

 

04.05

 

04.05

 

 

15.05

 

26.05

 

 

4.Разнообразие на живата природа

5.Човекът и неговото здраве

6.Изходяща диагностика

10.03

 

26.04

26.05

4.Българската държава, след Освобождението до края на XIX век

5.Българското общество през XX век

6.Моята България

10.03

 

 

14.04

 

02.06

 

3.Test 3

4.Test 4

5.Test 5

 

17.02

13.04

06.06