FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График контролни работи

График за провеждане на контролни работи през първия учебен срок на 2021/2022 година

 

І клас

БЕЛ

Математика

Околен свят

 

1.Обобщение – 19.11.      

2. Обобщение Обобщение – 03.12.

 

 

1.Събиране и изваждане на числата до 5 – 26.10

2.Събиране и изваждане на числата до 10 – 13.01.

 

1. Познавам света около мен – 25.11

2.Аз  съм приятел с природата  – 20.01

 

ІІ клас

БЕЛ                              

Математика            

 Околен свят   

Английски език

1.Правопис на гласни и съгласни

име

26.11

1.Числата от 0-20

23.09

1. Светът, в който живеем

18.12

 

Test –19.10, 07.12

 

 

 

 

2.Намиране на неизвестно събираемо

12.11

 

 

 

 

 

3.Събиране и изваждане на числата до 100

21.12

 

 

ІІІ клас

БЕЛ                                                                             

Математика                                                 

1.Входно ниво

05.10

1. Входно ниво

04.10

2.Сродни думи. Корен на думата

28.10

2.Събиране и изваждане на числата до 1000

08.11

 

3.Части на речта

29.11

3. Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число

13.12

 

 

 

 

 

Човекът и природата         

     Човекът и обществото                                                 

Английски език

1. Входно ниво

26.09

1.Природната среда на България -

 

17.12

Test  – 04.10

08.11

 

2. Тела и вещества

28.11

 

 

Test– 13.12

 

 

ІV клас

БЕЛ                                                                

Математика                                                                         

1.Изречения – видове.Пунктуация

29.11

1. Естествените числа до 1000 000

27.10

2.Дума. Синоними. Антоними

20.12

2.Събиране и изваждане без преминаване

09.11

3.Съществително име

17.01

3. Събиране и изваждане с преминаване

05.12

 

 

4.Числата до 1000 000 - обобщение

14.12

 

 

5.Геометрични задачи

16.01

 

Човекът и природата             

Човекът и обществото                         

Английски език

1.Движение и енергия

02.11

1.Географски области

13.01

 

29.09

Test 1 – 17.11

2.Планетата Земя

14.12

 

 

Test 2 –08.12

3.Жива природа

19.01