FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График педагогически съветник

 ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

От понеделник до петък от 9.00-13.00 часа 

  • Диагностика на ученици с поведенчески проблеми и затруднения в усвояването на учебния материал. 
  • Индивидуални и групови консултации на ученици, учители и родители. 
  • Превантивна работа с ученици - групови и индивидуални занимания. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК:  Весела Димитрова