FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График педагогически съветник

 ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. 

От понеделник до петък от 9.00-15.00 часа 

  • Диагностика на ученици с поведенчески проблеми и затруднения в усвояването на учебния материал. 
  • Индивидуални и групови консултации на ученици, учители и родители. 
  • Превантивна работа с ученици - групови и индивидуални занимания. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК:  Весела Димитрова

Индивидуални срещи и разговори с родители - след предварителна заявка на тел: 0896 78 56 80