FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График за индивидуална работа

Консултиране по учебни предмети 

през учебната 2023/2024 година

с учителите

при Начално училище „Васил Левски” - Габрово 

Име, фамилия

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

  1.  

 Евгения  Стоичкова - 1а

 

   

 

11.30 часа 

                             

  1.  

 Елисавета Пенчева - 1б

 

 

 

 11.30 часа  

 

  1.  

 Галина Кунчева - 2а

 

     

11.30 часа

 

  1.  

 Тоня Димитрова - 2б

     

 

 11.30 часа

  1.  

 Маринела  Лалева  - 3а

    12.30 часа

 

 

  1.  

 Мария Найденова - 3б

  

 

12.30 часа

 

 
  1.  

 Марияна Иванова - 4а

 

 

 

11.50 часа 

 

    8.

 Рослана Ганчева - 4б

      11.30 часа   
    9.

 Даниела Костадинова

  12.30 часа     

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Класни ръководители - всяка последна сряда от месеца – от 17.30 до 18.15 часа