FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График за индивидуална работа

С ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ

през учебната 2021/2022 година

на преподавателите

при Начално училище „Васил Левски” - Габрово 

Име, фамилия

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

  1.  

 Маринела  Лалева - 1а

 

   

 

12.40 часа 

                             

  1.  

 Мария Найденова - 1б

 

 12.40 часа

 

 

 

  1.  

 Марияна Иванова - 2а

 

   12.30 часа  

 

 

  1.  

 Анна Русинова - 2б

13.40 часа     

 

 

  1.  

 Евгения  Стоичкова - 3а

13.30 часа    

 

 

  1.  

 Елисавета Пенчева - 3б

  

 

 

 

 12.40 часа
  1.  

 Галина Кунчева - 4а

 

 

 

 13.00 часа

 

 8.

 Митко Матов - 4б

  13.00 часа      
 9.

 Даниела Костадинова

  13.10 часа     

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Класни ръководители - всяка последна сряда от месеца – от 17.30 до 18.15 часа