FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График за индивидуална работа

С ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ

през учебната 2022/2023 година

на преподавателите

при Начално училище „Васил Левски” - Габрово 

Име, фамилия

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

  1.  

 Галина Кунчева - 1а

 

   

 

12.30 часа 

                             

  1.  

 Тоня Димитрова - 1б

 

 

 

 12.30 часа  

 

  1.  

 Маринела  Лалева - 2а

12.30 часа 

     

 

 

  1.  

 Мария Найденова - 2б

  13.30 часа    

 

 

  1.  

 Марияна Иванова - 3а

14.00 часа    

 

 

  1.  

 Рослана Ганчева - 3б

  

 

13.20 часа 

 

 
  1.  

 Евгения  Стоичкова - 4а

 

 13.00 часа

 

 

 

    8.

 Елисавета Пенчева - 4б

  13.00 часа      
    9.

 Даниела Костадинова

  12.30 часа     

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Класни ръководители - всяка последна сряда от месеца – от 17.30 до 18.15 часа