FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График за индивидуална работа

С ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ

през учебната 2020/2021 година

на преподавателите

при Начално училище „Васил Левски” - Габрово 

Име, фамилия

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

  1.  

 Марияна Иванова - 1а

 

  12.40 часа 

 

 

                             

  1.  

 Анна Русинова - 1б

 

 12.40 часа

 

 

 

  1.  

 Евгения  Стоичкова - 2а

 

  12.30 часа   

 

 

  1.  

 Елисавета Пенчева - 2б

   12.30 часа  

 

 

  1.  

 Галина Кунчева - 3а

12.20 часа    

 

 

  1.  

 Митко Матов - 3б

 13.10 часа 

 

 

 

 
  1.  

 Маринела  Лалева - 4а

12.15 часа

 

 

 

 

 8.

 Даниела Костадинова

      13.00 часа 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Класни ръководители - всяка последна сряда от месеца – от 17.30 до 18.15 часа