FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Работа с родители - Класни ръководители

Всяка последна сряда от месеца – от 17.30 до 18.15 часа 

Ежедневни консултации при необходимост.