FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Иновативни образователни ресурси

Безплатни електронно четими варианти на учебниците

Електронно четим учебник е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание. Електронните учебници представляват дигитализирани варианти на книжното тяло на учебника обогатено с разнообразни мултимедийни образователни ресурси като: интерактивни задачи, аудиозаписи, видеозаписи, изображения, анимации, 3D визуализации, виртуални симулации, тестове, речници и други.

     1. За да използвате безплатно електронно четимите учебници на "Просвета" от 1. до 7. клас и 
     електронно четимите тетрадки от 1. до 4. клас е необходимо:

– да имате инсталирана версия на един от безплатните интернет браузъри:
Google Chrome или Mozilla Firefox

– да изберете клас, предмет и конкретния учебник

– да натиснете бутона „ВИЖ И ПОЛЗВАЙ”  

в сайта на "Просвета": Електонни учебници "Провета"

2. За да получите онлайн и офлайн достъп до Вашите електронни и електронно четими учебници на "Клет"

регистрирайте се

в сайта на "Клет": Електонни учебници "Клет"

     

Оборудване

За качествено обучение и ефективен учебен процес във всяка класна стая  има интерактивна дъска, таблети, лаптопи за ученици и учителя, изградени са кабинети по Компютърни технологии и Английски език със съответното оборудване, отлична интернет връзка.

Интерактивен тъч дисплей

Обучението и преподаването  в класната стая е чрез компютър, визуализирано на интерактивен тъч дисплей. Интерактивната дъска позволява да се възпроизвежда информация във формат, достъпен за всички ученици. Работейки на дъската с електронния маркер както с мишка, учителят може бързо и нагледно да прилага един или друг метод на работа.Той е инструмент който позволява обучаваният да се концентрира изцяло върху учебния процес и преподавателя, а не върху преписването от дъската.