FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Иновативни практики

Ползване на електронни учебници - Електронните учебници представляват дигитализирани варианти на книжното тяло на учебника обогатено с разнообразни мултимедийни образователни ресурси като: интерактивни задачи, аудиозаписи, видеозаписи, изображения, анимации, 3D визуализации, виртуални симулации, тестове, речници и други. Предоставя на учениците с всякакви способности достъп до материала, който отговаря на техните учебни нужди

Обучението и преподаването чрез компютър в класната стая на интерактивен тъч дисплей. Той е инструмент който позволява обучаваният да се концентрира изцяло върху учебния процес и преподавателя, а не върху преписването от дъската.Интерактивният дисплей може да се оприличи на „огромен таблет“, който предоставя на учителите и учениците динамични възможности за достъп до инструкции по познати за тях начини - учителят и учениците могат да докосват, превъртат и плъзгат, достигайки до необхидимия преподаван материал или решението на дадена задача.Предимствата на тази технология са че:

1. Повишена ангажираност и активно обучение - Дори и най-разсеяните ученици са привлечени от ярките, ясни изображения на екрана по време на представените дейности и уроци. Гледането на видео на част от илюстрациите на урока, например разходка през тропическа гора, включително и заобикалящите звуци,правят този вид учене уникален. 

2. Повече възможности за сътрудничество - Понякога може да е трудно да накарате учениците да обсъждат и да си взаимодействат в дейности и задачи. Но тъй като външният вид на интерактивния дисплей е като техните лични устройства, съпротивата е сведена до минимум. Интерактивните дисплеи имат възможности за управление с докосване, така че повече от един ученик може да излезе и да добави пояснения, да подчертае или да премести съдържание, по своя преценка. Доста дисплеи също имат софтуер за дублиране на екрана, така че учениците, които се учат от вкъщи, могат да участват в дискусии в клас. 

3. Помага на учителите да гарантират, че времето за обучение се използва по-ефективно;

4. Иновативен софтуер и приложения за обучение -  интерактивните дисплеи да са оборудвани със софтуер за класна стая и учебни приложения. Това позволява на учителите да създават интерактивни уроци, които включват множество типове въпроси, документи, изображения, видеоклипове, презентации и други за няколко минути. В съответствие с ключовите учебни цели могат да се ползват от учениците и в чуждоезиковото обучение;

5. Мироринг на екрана за хибридно обучение - интерактивни дисплеи позволяват дублиране на екрана, така че учителите да предават изображенията на дисплея към устройствата на учениците - таблети. Учениците могат да коментират изображенията, които се виждат от всеки, който гледа дисплея. Това е особено полезно за хибридни учебни среди, когато някои ученици се учат от дома, например при невъзможност на някои ученици да посещават училищните занятия. Тези ученици могат да участват в дискусии в клас и да си сътрудничат по задачи, използвайки своите устройства с интернет;

7. Достъпност за ученици с увреждания - интерактивните дисплеи помагат на учениците с различни увреждания да участват активно в уроците. Например учениците, които изпитват затруднения в захващането на инструменти за писане, като молив или писалка, могат да използват пръстите или дланта си, за да коментират на интерактивен дисплей. Таблетите помагат на учениците, които не могат да ходят или да стоят до дъската.

При обучение от разстояние, по време на пандемията се използва  електронната платформа "Microsoft Teams"

Използва се синхронизацията с облачни устройства - възможността да се работи отвсякъде по всяко време и след това да запазва съдържанието в облака. Това помогна на учителите да създават, да си сътрудничат и да споделят и да преподават, дори когато не са на работното си място. Аннотирани бяха срещи - учебни часове, а учениците да имаха достъп до своите уроци, справочни документи и създадени от тях домашни работи.

През изминалите години училището ни отбеляза положително въздействие върху количеството и качеството на обучението, които образователните технологии могат да окажат .