FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Училището, в което традицията среща иновациите

   НУ „Васил Левски“ – училището, в което традицията среща иновациите

Начално училище "Васил Левски" е едно от най-старите училища в Габрово, с утвърдено име и традиции, стъпило здраво в съвременния свят.

Вече 140 години негови възпитаници са поколения габровци, които и до днес пазят светъл спомен за „родното училище“. Ценена, авторитетна и заслужаваща доверие е тази институция, която върви напред и се справя с предизвикателствата на времето.

За училището

През 2018 г. НУ "Васил Левски" се премества на  ул. Христо Смирненски, в района на "Колелото", в реновирана сграда, която отговаря на всички съвременни стандарти за модерно образование. Учебният корпус е на 5 етажа с по 3 класни стаи, включително кабинет по английски и логопедичен кабинет. Всяка стая е модерно обзаведена, светла, чиста и добре отоплявана. Преподава се чрез дисплеи с вграден компютър и модулни бели дъски, според конкретните нужди за часа. На всеки етаж има отделен и добре поддържан санитарен възел.

Във втория корпус са разположени административните кабинети – дирекция секретар, счетоводство и учителска стая. Три игротеки, библиотека, компютърен, медицински и ресурсен кабинет, кабинет по готварство и кабинета на педагогическия съветник. В училището се предлага столово хранене за всички желаещи ученици в специално обособени за целта помещения. Има и училищен бюфет.

Спортният корпус и големият училищен двор създават условия за разнообразни спортни дейности и физическа активност. Учениците в НУ „Васил Левски“ могат да се включат в клубове по футбол, баскетбол, хандбал, тенис, бадминтон и народни танци.

Физкултурният салон е един от най-големите и най-добре поддържани салони в областта. Разполага с цялото необходимо оборудване за различни видове спорт и физическа активност и дори скамейки, от които гостите могат да наблюдават провежданите мероприятия.

В просторен и добре обезопасен двор, с пейки и съоръжения, учениците на воля изразходват енергията си, спортуват и отдъхват под непрекъснатото наблюдение на своите преподаватели и медицинския специалист. В двора са обособени кътове, където децата засаждат цветя и зеленчуци, провеждат уроци на открито или просто разпускат спокойно в топлите, слънчеви дни!

Опазването на здравето и живота на учениците в НУ „Васил Левски“ е от първостепенно значение. Сградата е максимално обезопасена, за да бъдат избегнати инциденти, а в общите помещения и на двора са инсталирани камери с 24-часово видео наблюдение. Портиерът следи случващото се и не допуска външни лица на територията на училището. Всеки ден е на разположение медицински специалист, който може адекватно да реагира при възникнал проблем.

Училището е начално, което предполага по-малък брой ученици, само в една възрастова група (7-11 години). Това дава възможност да се опознае и наблюдава всяко дете, за да се осигури максимално спокойна среда и позитивна училищна атмосфера, където децата имат време да изследват себе си и да изградят устойчивост, увереност и самостоятелност!

Плавен е преходът от детската градина към училището и децата се адаптират лесно към новата среда под вещото ръководство на опитни и мотивирани специалисти.

Здравословното хранене е приоритет – училището участва в програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и осигурява закуски за всички ученици на ежедневна база. Осигурено е обособено място за хранене, където децата закусват и обядват по график под наблюдението на учителите и медицинския специалист.

Във всеки клас се провеждат занимания, свързани с хигиената и здравословното хранене, като те могат да бъдат водени от учител, медицинското лице, педагогическия съветник или външен специалист.

 

За екипа

Едно от основните предимства на НУ "Васил Левски" е сплотеният екип от висококвалифицирани професионалисти, които създават атмосфера на сигурност и спокойствие в училището.

Всеки член от екипа на НУ "Васил Левски" дава своя принос в изграждането на стабилна училищна общност. А когато училището се усеща повече като общност, учениците се чувстват по-сигурни, повече на мястото си и по-ангажирани към обучението.

Всеки учител се стреми да поддържа максимално тесни връзки с родителите на своите ученици, като ги прави важна част от училищния живот.

Учениците на НУ "Васил Левски" показват високо ниво на академични знания с призови места в общински, областни и национални състезания и конкурси, и с високи резултати на НВО в 4-ти клас. Преподавателите в училището знаят, че придобитите знания, а не получените оценки, са ориентир за качеството на образованието и нивото на обучението и се стараят да положат стабилни основи, които дават възможност на децата да надграждат знанията и да развиват уменията си занапред.

Екипът на НУ "Васил Левски" се състои от креативни учители, съчетали в себе си младостта и опита, даващи на учениците максимума знания, умения и навици, необходими за тяхното развитие и просперитет.

Всяко дете е малка личност, която бива зачитана и уважавана, а децата са мисия, защото бъдещето е в техните ръце.

 

За учебния процес

Педагогическите специалисти в НУ "Васил Левски" се стремят да откликнат на желанията на родителите и съобразно своите компетентности да развият у децата творческо въображение, критично и логическо мислене, самостоятелност и интерес към преподавания материал. Залага се на проектно-базирано обучение, изнесена класна стая, иновативни подходи, разнообразни занимания по интереси, включване в различни инициативи и извънучилищни мероприятия. Основната цел е да се мотивира интереса и желанието на децата към училището, да бъдат насърчавани да развиват потенциала си и да се чувстват част от училищната общност.

Всяко  дете е уникално само по себе си и всеки учител в НУ „Васил Левски“ знае това. Още в първи клас екипът се старае да опознае децата, техните интереси, специфики, желания и възможности, така че следващите четири години да бъдат максимално спокойни, полезни и интересни за тях. Всеки учител отделя време и подхожда индивидуално към нуждите на учениците, така че те да се чувстват спокойни и да напредват със свое собствено темпо.

От години НУ "Васил Левски" работи в тясно сътрудничество с родителите на своите ученици, защото образованието е споделена отговорност между учители, ученици и родители. Те – родителите, са безценни помощници, които често са канени, за да разкажат за професията си, да помогнат с организацията на многобройните инициативи и спортни празници или просто, за да се включат в някоя от творческите ни работилници или базари. Участието на родителите има ключово значение за училищния живот в НУ "Васил Левски". Работи се в синхрон, като училището се стреми, според възможностите си, да откликне и осъществи интересните идеи и предложения дошли от тях.

Днес децата, в най-крехката си възраст, прекарват по-голямата част от деня си именно в училище, ето защо в НУ „Васил Левски“ е силно заложена идеята за възпитание на добродетели и повишаване на емоционалната интелигентност. Още от първи клас децата играят ролеви игри, в които е нужно да се поставят на мястото на някой друг, с тях се водят пространствени разговори за отношенията по между им, както и за собствените им чувства и емоции. Психологът провежда специализирани уроци, с игри и нагледни материали, посветени на основните човешки добродетели, спецификите на вътрешния свят на човека, общуването, себеизразяването и разрешаването на конфликти. Децата и техните семейства участват целогодишно в благотворителни инициативи. Ние се стремим да изградим успешни личности, като поставим основите на компетентности, които ще възпитат в тях ценности и навици нужни за бъдещата им реализация занапред.

НУ "Васил Левски" гр. Габрово е  начално училище, където висококачественото образование и модерна материална база идеално се съчетават с майчина грижа към най-малките ученици и спокойна и сигурна среда за тяхното развитие и просперитет.

НУ „Васил Левски“ е училище с богата история и светло бъдеще. Основано през далечната 1882г. С името „Горнокрайското училище“, то се превръща в пръв духовен дом на редица габровци меду които обичаният от всички писател– Генчо Негенцов, познат под артистичния псевдоним „Ран Босилек“ и световноизвестният Христо Явашев - Кристо. От 1945г., училището носи името на Апостола на свободата – Васил Левски и до ден днешен следва неговия завет.