FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

История

     След Освобождението населението на Габрово започва да нараства. Градът расте на юг, така наречен „Горният край”. Според първото преброяване в 1880г. то вече е 7646 души. Година 1881. Възрожденският дух не е спаднал, най-малко в люлката на българското образование – Габрово. С протоколно решение № 12 от 03.02.1881г. на Габровското общинско управление се решава: „ Да се съгради едно училищно здание със седем стаи на горния край на града от лявата страна на р.Янтра и местността „Бойов кладенец”, до къде „чарковете” в местността „Малешковото” до Горнокрайския мост. За година и половина училището е построено върху 600 кв.м. площ на здрава каменна основа с мази и един етаж със 7 класни стаи. То е едно от първите в града след Освобождението, разположено в самостоятелна специално постоена за целта сграда. 

     В началото на учебната 1882г. училището е открито. Има 6 отделения с първи учители Дона Витанова, Кина Кълцунева, Мариана Бекирова, Марко Витанов, Цана Промкова и Стоян Цветин. 

     В него идват да учат деца от целия град и от околните села и махали: Борово, Горни и Долни Бакойци, Дядо Дянко и др. 

     През следващите години учителстват Продан Тинчев /автор на читанка, по която учат редица години учениците не само от Габрово/, Кина Рязкова, Коста Саков /един от добрите библиотекари и активни театрални дейци в града/, Никола Станчев, Гена Георгиева, Иван Кожухаров, Иван Драганов и др. 

     Първи главни учители от Горокрайското училище са Коста Саков, Никола Станев, Стефан Пенчев. Броят на учениците в отделенията достига до 60, като момичетата са разделени в отделни от момчетата паралелки. 

     От 1893 до 1897 г. във училището е ученик Генчо Негенцов, любимия детски писател с псевдоним  Ран Босилек, който и до днес с вълнуващите си произведения е все така близък и обичан не само от децата на първото му училище. 

     Материалната база по това време е бедна. Учители и ученици работят при неимоверно трудни условия, но жаждата за знания, упоритостта  и трудолюбието побеждават и учебните занятия не се прекъсват. 

     През  десетте години на  ХХ  век, поради нарасналия авторитет на училищата, нараства и броят на кандидатите за учители. Ежегодно за едно място се явяват по  5–6 и повече учители, което налага въвеждане на конкурс за кандидатите. Първият учител, назначен с конкурсен изпит в Горнокрайското училище е Недко Станчев – учител с много добра подготовка, оставил незаличими спомени в съзнанието на своите ученици и обществеността. 

     С течение на времето градът нараства. Училището не е вече в горния край на града, а остава във центъра. Затова на 21.12.1945 г. учителският съвет решава, че училището трябва да носи името на Апостола на свободата Васил Левски, защото той отдавна бе станал песен, легенда, знаме. Горнокрайското първоначално училище е преименувано на Народно първоначално училище ”Васил Левски”. 

     От 01 .09. 1956г. то се влива в Единното народно училище „Васил Априлов”, а от 01.09.1958г. учениците от началната степен на бившето ССУ „Васил Априлов” се преместват в сградата на училище „В. Левски”, което се обособява  в самостоятелно Народно начално училище „В. Левски” до четвърти клас. По това време броят на учениците бързо се увеличава и достига до 500, разпределени в 12 паралелки. Трудно се работи в старата сграда – мрачна и прогнила, с недостатъчно класни стаи, с бедна материална база. 

     Със съдействие на обществеността се предприема надстройка и преустройство на сградата. За 4 месеца се издига втори етаж и училището е преустроено, става неузнаваемо. През януари 1960 г. учебните занятия започват в нова сграда. Със съдействието на тогавашния родителски комитет с председател Райна Дакова, училището е обзаведено със съвременни за времето си  училищни мебели и пособия, добре обзаведена работилница, физкултурен салон, бюфет за закуски. 

     Съгласно Закона за изменение на Конституцията на РБ, приет от Великото Народно събрание на 15.11.1990г., обнародван в ДВ. бр.94/23.11.1990г., в преходната разпоредба думата „народна” се заличава. От 23.11.1990г. на горното основание Народно начално училище „Васил Левски” става Начално училище „Васил Левски” – гр. Габрово. 

     От учебната 2018/2019г Начално училище "Васил Левски" е преместено в ремонтирана и осъвременена сграда по Проект - BG16RFOP001-1.016-0002"Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в Община Габрово"/сградата на закритото ОУ"Цанко Дюстабанов"/. Започва работа по програма "Иновативни училища" с Р Е Ш Е Н И Е № 4 7 2  на Министерския съвет.