FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Проекти и програми

Иновативни училища - национална програма на МОН

Иновативни форми и методи на обучение на учениците. Развитие креативно мислене и творческо въображение. ИТ, спорт, изкуство.

 https://www.mon.bg/bg/1682

Образование за утрешния ден - програма на МОН/ ЕСФ

https://oud.mon.bg/

Специфичните цели на проекта са насочени към:

- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
- намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
- модернизиране на методите и средствата за обучение;
- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

 

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Прикачени документи

заповед - схема УП и УМ.pdf