FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

СПИСЪК - ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

         
№ по ред Регистрационен номер УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ СЛУЧАЙНО ЧИСЛО
1 147 НУ Васил Левски 310 52520326
2 355 НУ Васил Левски 307 99650564
3 13 НУ Васил Левски 307 76625524
4 161 НУ Васил Левски 300 91086331
5 137 НУ Васил Левски 300 88622512
6 321 НУ Васил Левски 300 84038157
7 349 НУ Васил Левски 300 77300553
8 326 НУ Васил Левски 300 75954018
9 4 НУ Васил Левски 300 57848896
10 74 НУ Васил Левски 300 57716520
11 219 НУ Васил Левски 300 55766436
12 68 НУ Васил Левски 300 52360201
13 135 НУ Васил Левски 300 49287561
14 283 НУ Васил Левски 300 45811208
15 266 НУ Васил Левски 300 43696802
16 85 НУ Васил Левски 300 41390946
17 286 НУ Васил Левски 300 36626327
18 296 НУ Васил Левски 300 33538934
19 98 НУ Васил Левски 300 33410365
20 118 НУ Васил Левски 300 32805413
21 167 НУ Васил Левски 300 31909749
22 158 НУ Васил Левски 300 29980875
23 313 НУ Васил Левски 300 28965496
24 351 НУ Васил Левски 300 28539404
25 155 НУ Васил Левски 300 23998658
26 132 НУ Васил Левски 300 22976957
27 342 НУ Васил Левски 300 19033407
28 37 НУ Васил Левски 300 13976086
29 93 НУ Васил Левски 200 49341593
30 166 НУ Васил Левски 200 30453456
31 19 НУ Васил Левски 100 15098276
32 309 НУ Васил Левски 25 91840924
33 299 НУ Васил Левски 16 56589183
34 308 НУ Васил Левски 16 25239376
35 224 НУ Васил Левски 13 77154285
36 34 НУ Васил Левски 13 16235032
37 345 НУ Васил Левски 6 84967129
38 47 НУ Васил Левски 6 83364087
39 206 НУ Васил Левски 6 72453558
40 134 НУ Васил Левски 6 66748938
41 295 НУ Васил Левски 6 62886930
42 94 НУ Васил Левски 6 61645430
43 89 НУ Васил Левски 6 57338549
44 30 НУ Васил Левски 6 49292104