FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График за прием - според НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г.

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Габрово за учебната 2024/2025 година

 

  1. ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ

 

I класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас

31 май 2024 година

От 10.00 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

04 юни 2024 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Дата на класиране

6 юни 2024 година

До 17.00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

4

Начална дата за записване

7 юни 2024 година

От 9.00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

5

Крайна дата за записване

12 юни 2024 година

До 17.00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

II класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

13 юни 2024 година

До 17.00 часа на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

14 юни 2024 година

От 10.00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

17 юни 2024 година

До 23.59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

18 юни 2024 година

До 17.00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване19 юни 2024 година

От 9.00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

21 юни 2024 година

До 17.00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

III класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

24 юни 2024 година

До 17.00 часа на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

25 юни 2024 година

От 10.00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

27 юни 2024 година

До 23.59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

28 юни 2024 година

До 17.00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

01 юли 2024 година

От 9.00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

03 юли 2024 година

До 17.00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

     

2. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПРИЕМ

Дата

Дейности по приема

1

04 юли 2024 година

До 17.00 часа на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране

2

След 04 юли 2024 година

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, където има свободни места

 

 

Прикачени документи

График прием 1 клас-23-24.pdf