FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

График за прием - според НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г.

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Габрово за учебната 2021/2022 година

 

  1. ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ

 

I класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас

27 май 2021 година

От 11,00 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

31 май 2021 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Дата на класиране

3 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

4

Начална дата за записване

4 юни 2020 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

5

Крайна дата за записване

10 юни 2021 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

II класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

11 юни 2021 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

12 юни 2021 година

От 10,00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

14 юни 2021 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

16 юни 2021 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

17 юни 2021 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

18 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

III класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

21 юни 2021 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

22 юни 2021 година

От 10,00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

23 юни 2021 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

24 юни 2021 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

25 юни 2021 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

28 юни 2021 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

     

2. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПРИЕМ

Дата

Дейности по приема

1

29 юни 2021 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране

2

От 29 юни 2021 година

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, където има свободни места