FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

IV клас - II-ри срок

 

 

ден час         IV a клас    IV б клас

 

 

 

Понеделник  

1 08:00 - 08:40 Български език и литература Български език и литература
2 09:00 - 09:40 Математика Математика
3 09:50 - 10:30 Български език и литература Български език и литература
4 10:40 - 11:20 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5 11:30 - 12:10 Изобразително изкуство Английски език
6 12:20 - 13:00 Час на класа Компютърно моделиране
7 13:10 - 13:50     
Вторник  1 08:00 - 08:40 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
2 09:00 - 09:40 Български език и литература Български език и литература
3 09:50 - 10:30 Математика Математика
4 10:40 - 11:20 Български език и литература Български език и литература
5 11:30 - 12:10 Английски език Човекът и природата
6 12:20 - 13:00  Технологии и предприемачество  
7 13:10 - 13:50     
Сряда   1 08:00 - 08:40 Български език и литература Човекът и обществото
2 09:00 - 09:40 Български език и литература Английски език
3 09:50 - 10:30 Математика Математика
4 10:40 - 11:20 Музика Български език и литература
5 11:30 - 12:10 Английски език Български език и литература
6 12:20 - 13:00 Час по спортни дейности Музика
7 13:10 - 13:50     
Четвъртък   1 08:00 - 08:40 Човекът и обществото Български език и литература
2 09:00 - 09:40 Математика Математика
3 09:50 - 10:30 Български език и литература Български език и литература-ИУЧ
4 10:40 - 11:20 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство 
5 11:30 - 12:10 Английски език Час на класа
6 12:20 - 13:00 Български език и литература-ИУЧ Физическо възпитание и спорт 
7 13:10 - 13:50     
Петък 1 08:00 - 08:40 Човекът и природата Английски език
2 09:00 - 09:40 Матаматика-ИУЧ Човекът и природата
3 09:50 - 10:30 Физическо възпитание и спорт Български език и литература - ИУЧ
4 10:40 - 11:20 Български език и литература-ИУЧ Математика-ИУЧ
5 11:30 - 12:10 Компютърно моделиране Технологии и предприемачество
6 12:20 - 13:00   Час за спортни дейности
7 13:10 - 13:50