FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

IV клас - II-ри срок

 

 

ІV А   ІV Б

понеделник

1

Английски език

1

Български език и литература

2

Български език и литература

2

Математика

3

Математика

3

Човекът и природата

4

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

6

Компютърно моделиране 6 Час на класа
       

 

 

   

 

вторник

1

Физическо възпитание и спорт

1

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Български език и литература

3

Математика

4

Математика

4

Български език и литература

5

Човекът и природата

5

Английски език

6

Час на класа

6

Технологии и предприемачество

 

 

   

 

сряда

1

Английски език

1

Български език и литература

2

Математика

2

Български език и литература

3

Български език и литература

3

Математика

4

Български език и литература

4

Музика

5

Музика

5

Английски език 

6

Физическо възпитание и спорт

6

Физическо възпитание и спорт 

 

 

   

 

четвъртък

1

Човекът и обществото

1

Български език и литература 

2

Български език и литература - ИУЧ

2

Математика

3

Математика

3

Човекът и обществото

4

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт 

5

Музика

5

Английски език

6

Час за спортни дейности

6

 

 

 

   

 

петък

1

Английски език

1

Математика - ИУЧ

2

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература - ИУЧ

3

Човекът и природата

3

Музика

4

Математика - ИУЧ

4

Човекът и природата

5

Технологии и предприемачество

5

Компютърно моделиране

6

 

6

Час за спортни дейности