FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

III клас -I-ви срок

3"а" клас 

 

ЧАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

08:10 - 08:50

Английски език / ООП

Човекът и обществото / ООП

Английски език / ООП

Човекът и обществото / ООП

Човекът и природата / ООП

Даниела Костадинова

Марияна Иванова

Даниела Костадинова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

09:10 - 09:50

Български език и литература / ООП

Компютърно моделиране / ООП

Български език и литература / ООП

Физическо възпитание и спорт / ООП

Английски език / ООП

Марияна Иванова

Даниела Костадинова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Даниела Костадинова

10:00 - 10:40

Математика / ООП

Математика / ООП

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Български език и литература / ООП

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

10:50 - 11:30

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Математика / РП/УП-А

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

11:40 - 12:20

Музика / ООП

Физическо възпитание и спорт / ООП

Час на класа / ...

Изобразително изкуство / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

 

 

Безопасност на движението / ...

 

 

 

 

Марияна Иванова

 

 

12:30 - 13:10

Час по спортни дейности / ...

Български език и литература / ООП

Музика / ООП

Изобразително изкуство / ООП

Технологии и предприемачество / ООП

Георги Петров

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

Марияна Иванова

13:20 - 14:00

 

 

 

 

 

 

3"б" клас 

 

ЧАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

08:10 - 08:50

Математика / ООП

Човекът и обществото / ООП

Физическо възпитание и спорт / ООП

Човекът и обществото / ООП

Математика / РП/УП-А

Рослана Ганчева

Валентина Венкова

Рослана Ганчева

Валентина Венкова

Рослана Ганчева

09:10 - 09:50

Английски език / ООП

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Компютърно моделиране / ООП

Изобразително изкуство / ООП

Даниела Костадинова

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

Даниела Костадинова

Рослана Ганчева

 

 

 

 

 

10:00 - 10:40

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Английски език / ООП

Български език и литература / ООП

Изобразително изкуство / ООП

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

Даниела Костадинова

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

10:50 - 11:30

Музика / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Английски език / ООП Даниела Костадинова

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

 

11:40 - 12:20

Човекът и природата / ООП

Музика / ООП

Български език и литература / ООП

Физическо възпитание и спорт / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

12:30 - 13:10

Технологии и предприемачество / ООП

Час по спортни дейности / ...

Час на класа / ...

Български език и литература / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Рослана Ганчева

Георги Петров

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

Рослана Ганчева

 

 

Безопасност на движението / ...

 

 

13:20 - 14:00