FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

III клас -II-ри срок

 

 

ІІI А

 

 ІІI Б

понеделник

1

Български език и литература 1

Български език и литература - ИУЧ

2

Математика 2

Английски език

3

Български език и литература 3

Български език и литература

4

Английски език 4

Човекът и обществото

5

Музика 5

Физическо възпитание и спорт

6

Час за спортни дейности 6

Технологии и предприемачество

 

 

   

 

 

 

 вторник

 

 

 

1

Човекът и обществото 1

Български език и литература

2

Компютърно моделиране 2

Математика

3

Български език и литература 3

Български език и литература

4

Български език и литература 4

Музика

5

Физическо възпитание и спорт 5

Човекът и обществото

6

Час на класа 6

Час за спортни дейности

       

 

сряда

1

Човекът и обществото 1

Физическо възпитание и спорт

2 Английски език 2 Математика

3

Български език и литература 3

Английски език

4

Математика 4

Български език и литература

5

Български език и литература - ИУЧ 5

Български език и литература

6

Технологии и предприемачество 6

Час на класа

     

 

       

четвъртък

1

Математика 1

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт 2

Компютърно моделиране

3

Български език и литература 3

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература 4 Човекът и природата
5 Изобразително изкуство 5

Математика

6 Изобразително изкуство 6

Български език и литература

 

 

   

 

петък

1

Български език и литература - ИУЧ 1

Математика - ИУЧ

2

Английски език 2

Изобразително изкуство

3

Физическо възпитание и спорт 3

Изобразително изкуство

4

Математика - ИУЧ 4

Английски език

5

Човекът и природата 5

Български език и литература - ИУЧ

6

  6