FacebookYoutube

НУ "Васил Левски"

Иновативно начално училище в град Габрово

Основно меню

 

 

Обучение в електронна среда - 21.10.2021 г. до ..........

 

 ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В Microsoft Teams

ИНСТРУКЦИЯ ЗА АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТИ В Mikrosoft Teams

График на учебните занимания в електронна среда - 2021/2022г.

Сутрин час Следобед час
9.00-9.20 часа 1 до 14.00 часа Организиран отдих и обяд
9.30-9.50 часа 2  14.00-14.20 часа Самоподготовка
10.10-10.30 часа 3 14.30-14.50 часа Самоподготовка
10.40-11.00 часа 4 15.10-15.30 часа Занимания по интереси
11.10-11.30 часа 5 15.40-16.00 часа Занимания по интереси
11.40-12.00 часа 6    
до 14.00 часа обяд    

 

grafik

НУ “Васил Левски” е единственото начално училище в град Габрово, което всяка година топло посреща най-малките ученици на града - тези на възраст между 7 и 11 години. До учебната 2017 / 2018, училището се намира в самия център на града, в малка, спретната сграда, носеща духа на поколения габровци.  

От 2018 / 2019 училището е релокирано в обновена, модерна сграда и се включва в мрежата на иновативните училища. 

По традиция всяка учебна година се провеждат конкурси за рисунка и литературна творба по случай патронния празник 19 февруари и пролетен спортен празник през месец април. 

Учениците от НУ “Васил Левски” участват  в математически  и литературни състезания, конкурси и турнири от общоградски, регионален и национален мащаб и заемат едни от челните места. 

Училището участва в Европейски проекти, проекти и програми на МОН и Община Габрово.

 

Актуални новини