FacebookYoutube

НУ "Васил Левски" - Габрово

Иновативно начално училище в град Габрово

Основно меню

30.09 - Спортен празник, посветен на Европейския ден на спорта

На 30.09.2022г. НУ „Васил Левски“ ще отбележи Европейския ден на спорта със спортен празник в двора на училището от 9.30ч!

Специални гости на събитието ще бъдат Клуб за латино танци Incansable и Младежки център към Община Габрово, които са се заредили с много интереси  и раздвижващи танци, спортни игри и забавления.

Европейски ден на спорта в училище е международна инициатива, промотираща нуждата от повече активно време за децата, част от Европейска седмица на спорта (EWoS) и се приема като най-масовото събитие на Европейската инициатива. В България инициативата се координира от 2014-та година от сдружение BG Бъди активен, като сдружението е съ-собственик на марката и е единствен притежател на  лиценз за провеждане в България.

Традиционно всяка година се включват над 400 училища, а до сега част от събитието са били над 500 000 ученици. Инициативата е подкрепена от Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, което позволява достъп на кампанията в учебните заведения.

 

Спортният празник ще бъде организиран в четири зони, като всяка зона отговаря на класа (Зона 1 - първи клас, Зона 2 - втори клас, Зона 3 - трети клас, Зона 4 - четвърти клас), игрите ще бъдат еднакви и за четирите зони и съобразени по сложност спрямо класовете.

Началото на игрите ще бъде поставено с кратка информация относно разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда с кукли, представена от експерти от дирекция “Инфраструктура и екология” към Община Габрово.

Очакваме учениците в училище от 9.30ч, като се очаква спортните игри и награждаването да приключат в 12.30ч., като не се предвиждат следобедни занимания за учениците.

 

 

-----------------------------------------------------------------------

От 15 септември до 14 октомври със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП).

Считано от четвъртък, 15 септември, в детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. При възможност сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

Съгласно заповедта от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала. При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки, класове; да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня; да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката; приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици). Храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

С целия текст на заповедта може да се запознаете тук: 

https://nu-vlevski-gabrovo.com/covid-19/vremenni-protivoepidemichni-merki-15-09-2022g.html

 

Актуални новини