FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Педагогически екип

Име, презиме, фамилия

 

 1.

Марияна Иванова

Старши учител; Кл. ръководител І А клас - ст.102

 2.

Анна Русинова

Учител; Кл. ръководител І Б клас - ст.101

 3.

Евгения Стоичкова

Старши учител; Кл. ръководител ІI А клас - ст.201

 4.

Елисавета Пенчева

Учител; Кл. ръководител ІI Б клас - ст.203

 5.

Галина Кунчева

Старши учител; Кл. ръководител ІII А клас - ст.302

 6. 

Митко Матов

Старши учител; Кл. ръководител ІII Б клас - ст.303

 7.

Маринела Лалева

Старши учител; Кл. ръководител ІV A клас - ст.403

 8.

Радостина Петкова

Старши учител; ГЦО І А клас - ст.102

 9.

Георги Ангелов

Старши учител; ГЦО- І Б клас - ст.101

 10.

Тоня Димитрова

Учител; ГЦО - ІI А  клас - ст.201

 11.

Десислава Иванова

Учител; ГЦО - II Б клас - ст.203

 12.

Мария Найденова Старши учител; ГЦО - III А клас - ст.302

 13.

Иваничка Гатева

Старши учител; ГЦО - III Б клас - ст.303

 14.

Петър Проданов

Старши учител ГЦО - IV А клас - ст.403

 15.

Даниела Костадинова

Учител по английски език - ст.502

 16.

Маринела Минчева

Логопед - ст.402

 17.

Весела Димитрова Педагогически съветник

 18.

Анита Крушева

Час по спортни дейности

 

Директор - Валентина Венкова