FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Педагогически екип

Име, презиме, фамилия

 

 1.

Маринела Лалева

Учител; Кл. ръководител І А клас - ст.102

 2.

Мария Найденова

Старши учител; Кл. ръководител І Б клас - ст.101

 3.

Марияна Иванова

Старши учител; Кл. ръководител ІI А клас - ст.301

 4.

Анна Русинова

Учител; Кл. ръководител ІI Б клас - ст.302

 5.

Евгения Стоичкова 

Старши учител; Кл. ръководител ІII А клас - ст.201

 6. 

Елисавета Пенчева

Старши учител; Кл. ръководител ІII Б клас - ст.203

 7.

Галина Кунчева

Старши учител; Кл. ръководител ІV A клас - ст.401

 8.

Митко Матов

Старши учител; Кл. ръководител ІV Б клас - ст.403

 9.

Пламена Петкова

Учител; ГЦО І А клас - ст.102

 10.

Донка Евтимова

Донка Евтимова; ГЦО- І Б клас - ст.101

 11.

Радостина Петкова

Старши учител; ГЦО - ІI А  клас - ст.301

 12.

Георги Ангелов

Старши учител; ГЦО - II Б клас - ст.302

 13.

Тоня Димитрова Учител; ГЦО - III А клас - ст.201

 14.

Рослана Ганчева

Учител; ГЦО - III Б клас - ст.203

 15.

   

 16.

Иваничка Гатева

Старши учител ГЦО - IV Б клас - ст.403

 17.

Даниела Костадинова

Учител по английски език - ст.502

 18.

Мариета Башева

Логопед - ст.402

 20.

Весела Димитрова Педагогически съветник

 21.

Анита Крушева

Час по спортни дейности

 

Директор - Валентина Венкова