FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Педагогически екип

Име, презиме, фамилия

 Длъжност, клас, стая

 1.

Евгения Стоичкова

Старши учител; Кл. ръководител І А клас - ст.201

 2.

Елисавета Пенчева

Старши учител; Кл. ръководител І Б клас - ст.203

 3.

Галина Кунчева 

Старши учител; Кл. ръководител ІI А клас - ст.401

 4.

Тоня Димитрова 

Старши учител; Кл. ръководител ІI Б клас - ст.303

 5.

Маринела Лалева

Старши учител; Кл. ръководител ІII А клас - ст.403

 6. 

Мария Найденова

Старши учител; Кл. ръководител ІII Б клас - ст.402

 7.

Марияна Иванова 

Старши учител; Кл. ръководител ІV A клас - ст.301

 8.

Рослана Ганчева

Учител; Кл. ръководител ІV Б клас - ст.302

 9.

Иваничка Гатева

Старши учител; ГЦО І А клас - ст.201

 10.

Гергана Николова

Учител; ГЦО- І Б клас - ст.203

 11.

Нели Стефанова

Учител; ГЦО ІI А клас - ст.401

 12.

Донка Евтимова

Учител; ГЦО - II Б  клас - ст.303 

 13.

Пламена Петкова Учител; ГЦО - III А,Б клас - ст.403

 14.

Радостина Петкова

Старши учител; ГЦО - IV-III А клас - ст.301

 15.

Георги Ангелов Старши учител; ГЦО - ІV-III Б  клас - ст.302

 16.

Даниела Костадинова

 Учител по английски език - ст.502

 17.

Михаела Ангелова

Логопед - ст.501

 18.

Весела Димитрова

Педагогически съветник

 20.

Георги Петров Час по спортни дейности

 21.

 

 

 

Директор - Валентина Венкова