FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Педагогически екип

Име, презиме, фамилия

 Длъжност, клас, стая

 1.

Галина Кунчева

Старши учител; Кл. ръководител І А клас - ст.102

 2.

Тоня Димитрова

Учител; Кл. ръководител І Б клас - ст.103

 3.

Маринела Лалева

Учител; Кл. ръководител ІI А клас - ст.403

 4.

Мария Найденова

Старши учител; Кл. ръководител ІI Б клас - ст.402

 5.

Марияна Иванова

Старши учител; Кл. ръководител ІII А клас - ст.301

 6. 

Рослана Ганчева

Учител; Кл. ръководител ІII Б клас - ст.302

 7.

Евгения Стоичкова

Старши учител; Кл. ръководител ІV A клас - ст.201

 8.

Елисавета Пенчева

Старши учител; Кл. ръководител ІV Б клас - ст.203

 9.

Нели Стефанова

Учител; ГЦО І А клас - ст.102

 10.

Донка Евтимова

Учител; ГЦО- І Б клас - ст.103

 11.

Пламена Петкова

Учител; ГЦО - ІI А и II Б  клас - ст.401

 12.

Радостина Петкова

Старши учител; ГЦО - III А клас - ст.301

 13.

Георги Ангелов Старпи учител; ГЦО - III Б клас - ст.302

 14.

Иваничка Гатева

Старши учител; ГЦО - ІV A клас - ст.201

 15.

Гергана Николова Учител; ГЦО - ІV Б клас - ст.203

 16.

Даниела Костадинова

 Учител по английски език - ст.502

 17.

Михаела Ангелова

Логопед - ст.501

 18.

Весела Димитрова

Педагогически съветник

 20.

Георги Петров Час по спортни дейности

 21.

 

 

 

Директор - Валентина Венкова