FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

I клас - II-ри срок

 

 

І А

 

І Б

понеделник

1

Час по спортни дейности

 1 Математика

2

Български език и литература

 2 Час по спортни дейности

3

Български език и литература

 3 Български език и литература

4

Математика

 4 Български език и литература

5

Музика

 5 Технологии и предприемачество

 

 

 

   

вторник

1

Български език и литература

 1 Математика

2

Български език и литература

 2 Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

 3 Български език и литература

4

Математика

 4 Изобразително изкуство

5

Час на класа 

 5 Изобразително изкуство

 

 

 

   

сряда

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Български език и литература

 2 Родинознание

3

Математика

 3 Математика

4

Музика

 4 Физическо възпитание и спорт

5

 

 5 Час на класа

 

 

 

   

четвъртък

1

Български език и литература

 1 Математика

2

Български език и литература - ИУЧ

 2 Български език и литература

3

Математика

 3 Български език и литература

4

Изобразително изкуство

 4 Музика

5

Изобразително изкуство

 5  

 

 

 

   

петък

1

Български език и литература - ИУЧ

 1 Български език и литература - ИУЧ

2

Математика - ИУЧ

 2 Български език и литература - ИУЧ

3

Родинознание

 3 Математика - ИУЧ

4

Технологии и предприемачество

 4 Физическо възпитание и спорт

5

Физическо възпитание и спорт

 5

Музика