FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

I клас - I-ви срок

1"а" клас 

ЧАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

08:30 - 09:05

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

09:20 - 09:55

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Математика / РП/УП-А

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

10:20 - 10:55

Математика / ООП

Физическо възпитание и спорт / ООП

Математика / ООП

Математика / ООП

Родинознание / ООП

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

11:10 - 11:45

Физическо възпитание и спорт / ООП

Математика / ООП

Музика / ООП

Изобразително изкуство / ООП

Технологии и предприемачество / ООП

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

12:00 - 12:35

Музика / ООП

Час на класа / ...

 

Изобразително изкуство / ООП

Час по спортни дейности / ...

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Галина Кунчева

Георги Петров

 

Безопасност на движението / ...

 

 

 

Галина Кунчева

 

 

12:50 - 13:20

 

 

 

 

 

 

1"б" клас

ЧАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

08:30 - 09:05

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

09:20 - 09:55

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Родинознание / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

10:20 - 10:55

Час по спортни дейности / ...

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Български език и литература / ООП

Математика / РП/УП-А

Георги Петров

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

11:10 - 11:45

Математика / ООП

Изобразително изкуство / ООП

Физическо възпитание и спорт / ООП

Музика / ООП

Физическо възпитание и спорт / ООП

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

12:00 - 12:35

Технологии и предприемачество / ООП

Изобразително изкуство / ООП

Час на класа / ...

 

Музика / ООП

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

Тоня Димитрова

 

 

Безопасност на движението / ...

 

 

 

Тоня Димитрова

 

12:50 - 13:20