FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

I клас - II-ри срок

 

 

ден час        I а клас         I б клас

 

Понеделник  

1 08:30 - 09:05  Час за спортни дейности Математика
2 09:20 - 09:55 Български език и литература Час за спортни дейности
3 10:20 - 10:55 Български език и литература Български език и литература
4 11:10 - 11:45 Математика Български език и литература
5 12:00 - 12:35 Музика Технологии и предприемачество
6 12:50 - 13:20       
Вторник 1 08:30 - 09:05 Български език и литература Математика
2 09:20 - 09:55 Български език и литература Български език и литература
3 10:20 - 10:55 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 11:10 - 11:45 Математика Изобразително изкуство
5 12:00 - 12:35 Час на класа Изобразително изкуство
6 12:50 - 13:20    
Сряда  1 08:30 - 09:05 Български език и литература Български език и литература
2 09:20 - 09:55 Български език и литература Български език и литература
3 10:20 - 10:55 Математика Математика
4 11:10 - 11:45 Музика Физическо възпитание и спорт
5 12:00 - 12:35   Час на класа
6 12:50 - 13:20       
Четвъртък  1 08:30 - 09:05 Български език и литература Математика
2 09:20 - 09:55 Български език и литература - ИУЧ Български език и литература
3 10:20 - 10:55 Математика Български език и литература
4 11:10 - 11:45 Изобразително изкуство Музика
5 12:00 - 12:35 Изобразително изкуство  
6 12:50 - 13:20    

 

 

Петък 

1 08:30 - 09:05 Български език и литература - ИУЧ Български език и литература - ИУЧ
2 09:20 - 09:55 Математика-ИУЧ Родинознание
3 10:20 - 10:55 Родинознание Математика-ИУЧ
4 11:10 - 11:45 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
5 12:00 - 12:35 Физическо възпитание и спорт Музика
6 12:50 - 13:20