FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

II клас - I-ви срок

 

 

ІІ А

  ІІ Б

понеделник

1

Час за спортни дейности

 1 Български език и литература

2

Български език и литература

 2 Час за спортни дейности

3

Математика

 3 Български език и литература

4

Български език и литература

 4 Математика

5

Час на класа

 5 Музика

 

 

 

   

вторник

1

Английски език

 1 Български език и литература

2

Български език и литература

 2 Физическо възпитание и спорт

3

Математика

 3 Английски език

4

Български език и литература

 4 Математика

5

Музика

 5 Час на класа

 

 

 

   

сряда

1

Български език и литература

 1 Математика

2

Български език и литература

 2 Физическо възпитание и спорт

3

Физическо възпитание и спорт

 3 Български език и литература

4

Математика

 4 Български език и литература

5

Технологии и предприемачество

 5 Технологии и предприемачество

 

 

 

   

четвъртък

1

Английски език

 1 Български език и литература

2

Български език и литература

 2 Математика

3

Математика

 3 Английски език

4

Български език и литература - ИУЧ

 4 Български език и литература

5

Изобразително изкуство

 5 Изобразително изкуство

 

 

 

   

петък

1

Физическо възпитание и спорт

 1 Български език и литература - ИУЧ

2

Математика - ИУЧ

 2 Математика - ИУЧ

3

Околен свят

 3 Български език и литература - ИУЧ

4

Български език и литература - ИУЧ

 4 Околен свят

5

Музика

 5 Музика

 

6

С Нешънъл жиографик по света - АЕ - ФУЧ

 6 С Нешънъл жиографик по света - АЕ - ФУЧ