FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

II клас - I-ви срок

2"а" клас

ЧАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

08:20 - 08:55

Час по спортни дейности / ...

Английски език / ООП

Български език и литература / ООП

Английски език / ООП

Физическо възпитание и спорт / ООП

Георги Петров

Даниела Костадинова

Маринела Лалева

Даниела Костадинова

Маринела Лалева

09:10 - 09:45

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

10:10 - 10:45

Математика / ООП

Математика / ООП

Физическо възпитание и спорт / ООП

Математика / ООП

Математика / РП/УП-А

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

11:00 - 11:35

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Родинознание / ООП

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

11:50 - 12:25

Изобразително изкуство / ООП

Музика / ООП

Час на класа / ...

Музика / ООП

Технологии и предприемачество / ООП

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

Маринела Лалева

 

 

Безопасност на движението / ...

 

 

 

 

Маринела Лалева

 

 

12:35 - 13:10

 

 

 

 

 

 

2"б" клас

ЧАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

08:20 - 08:55

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Математика / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

09:10 - 09:45

Физическо възпитание и спорт / ООП

Час по спортни дейности / ...

Физическо възпитание и спорт / ООП

Математика / ООП

Математика / РП/УП-А

Мария Найденова

Георги Петров

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

10:10 - 10:45

Български език и литература / ООП

Английски език / ООП

Български език и литература / ООП

Английски език / ООП

Български език и литература / РП/УП-А

Мария Найденова

Даниела Костадинова

Мария Найденова

Даниела Костадинова

Мария Найденова

11:00 - 11:35

Математика / ООП

Математика / ООП

Български език и литература / ООП

Български език и литература / ООП

Родинознание / ООП

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

11:50 - 12:25

Музика / ООП

Технологии и предприемачество / ООП

Час на класа / ...

Изобразително изкуство / ООП

Музика / ООП

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

Мария Найденова

 

 

Безопасност на движението / ...

 

 

 

 

Мария Найденова

 

 

12:35 - 13:10