FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

II клас - II-ри срок

 

ден час      II а клас 2 б клас

 Понеделник   

1 08:20 - 08:55 Час за спортни дейсности Български език и литература
2 09:10 - 09:45 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 10:10 - 10:45 Математика Български език и литература
4 11:00 - 11:35 Български език и литература Математика
5 11:50 - 12:25 Изобразително изкуство Музика
6 12:35 - 13:10     
  7       
Вторник 1 08:20 - 08:55 Английски език Български език и литература
2 09:10 - 09:45 Български език и литература Час по спортни дейности
3 10:10 - 10:45 Математика Английски език
4 11:00 - 11:35 Български език и литература Математика
5 11:50 - 12:25 Музика Технологии и предприемачество
6 12:35 - 13:10    
Сряда  1 08:20 - 08:55 Български език и литература Математика
2 09:10 - 09:45 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 10:10 - 10:45 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 11:00 - 11:35 Математика Български език и литература
5 11:50 - 12:25 Час на класа Час на класа
6 12:35 - 13:10     
Четвъртък  1 08:20 - 08:55 Английски език Български език и литература
2 09:10 - 09:45 Български език и литература Математика
3 10:10 - 10:45 Математика Английски език
4 11:00 - 11:35 Български език и литература-ИУЧ Български език и литература
5 11:50 - 12:25 Музика Изобразително изкуство
6 12:35 - 13:10    
Петък  1 08:20 - 08:55 Физическо възпитание и спорт Български език и литература - ИУЧ
2 09:10 - 09:45 Български език и литература - ИУЧ Математика-ИУЧ
3 10:10 - 10:45 Математика-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ
4 11:00 - 11:35 Родинознание Родинознание
5 11:50 - 12:25 Технологии и предприемачество Музика
6 12:35 - 13:10