FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Олимпиади и състезания

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА
1. ОБЩИНСКИ КРЪГ

Знам и мога IV  - 20.01.2024г.
.
Математика IV  -  07.12.2023 г.

2. ОБЛАСТЕН КРЪГ
Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

Знам и мога IV   - 24.02.2024г. - Начало 9:00 ч.

Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII  - 11.02.2024 г. - Начало 9:00 ч.


3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Знам и мога IV  - 12-13.04.2024 г.


ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023–2024 ГОДИНА
СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Математика
 Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 21.03.2024 г., 12.00 ч.
 Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, - 30.03.2024 г.
 Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, 08.06.2024 г.

Музика
Национално състезание „Ключът на музиката“
Общински кръг – 19.01.2024 г.
Областен кръг – 16.02.2024 г.
Национален кръг – 22.03. – 24.03.2024г., гр. Пловдив

Компютърно
моделиране
Общински кръг – до 10.12.2023 г.
Областен кръг – 17.02.2024 г.
Национален кръг – 22.03. – 24.03.2024 г., гр. Шумен

 

Лаборатория за
изкуство
Национално състезание по изобразително изкуство
Общински кръг – 17.02.2024 г., 09.00 ч.
Областен кръг – 23.03.2024 г., 09.00 ч.
Национален кръг – 07. – 09.06.2024 г., гр. София

 

Безопасност на
движението по
пътищата
Национално състезание по безопасност на движението по пътищата
Общински кръг до 15.03.2024 г.
Областен кръг до 27.04.2024 г.
Национален кръг
- V – VІІ клас, 07.06. – 09.06.2024 г., гр. Казанлък
- VIII – X клас, 21.06. – 23.06.2024 г., гр. Сунгурларе

https://www.mon.bg/bg/80

 РЕЗУЛТАТИ: