FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Олимпиади и състезания

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА
1. ОБЩИНСКИ КРЪГ

Знам и мога IV  - 21.01.2023 г.
.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII  -  до 11.12.2022 г.

2. ОБЛАСТЕН КРЪГ
Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

Знам и мога IV   - 25.02.2023 г. - Начало 9:00 ч.

Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII  - 12.02.2023 г. - Начало 9:00 ч.


3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Знам и мога IV  - 01.04.2023 г.


ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022–2023 ГОДИНА
СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Математика
 Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 16.03.2023 г., 12.00 ч.
 Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, - 25.03.2023 г.
 Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, 13.05.2023 г.

Музика
Национално състезание „Ключът на музиката“
Общински кръг – 20.01.2023 г.
Областен кръг – 17.02.2023 г.
Национален кръг – 17.03. – 20.03.2023 г., гр. Пловдив

Компютърно
моделиране
Общински кръг – до 03.12.2022 г.
Областен кръг – 18.02.2023 г.
Национален кръг – 21.04. – 23.04.2023 г., гр. Шумен

 

Лаборатория за
изкуство
Национално състезание по изобразително изкуство
Общински кръг – 25.02.2023 г., 14.00 ч.
Областен кръг – 01.04.2023 г., 14.00 ч.
Национален кръг – 09. – 11.06.2023 г., гр. София

 

Безопасност на
движението по
пътищата
Национално състезание по безопасност на движението по пътищата
Общински кръг до 27.02.2023 г.
Областен кръг до 30.04.2023 г.
Национален кръг
- V – VІІ клас, 09.06. – 11.06.2023 г., гр. Ботевград
- VIII – X клас, 23.06. – 25.06.2023 г., гр. Сунгурларе

https://www.mon.bg/bg/80