FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Национално състезание по безопасност на движението

НУ "Васил Левски" гр. Габрово е училище координатор - домакин за провеждане на областен кръг на

Национално състезание по безопасност на движение по пътищата

Областният кръг на състезанието ще се проведе на 14.05.2022 година от 10.00 часа

 

 v

 

                                                                                                                                                                                                            Приложение № 5

П Р О Т О К О Л ЗА ОТБОРНОТО КЛАСИРАНЕ

 

 

На областен кръг на националното състезание кръг по БДП през учебната 2021/2022г.

V – VII клас, първа

    (състезателна група)

Проведено на 14.05.2022 г. гр. Габрово, област Габрово

(дата и място на провеждане)

 

 

 

 

 

 

 

 

Име на училище

 

 

 

Населено място

 

 

 

Област

 

Постигнати общ бр. точки на писмен тест

 

Постигнати общ бр. точки на практически тест

 

Общ бр. точки от писмен и практически тест

 

 

 

Класиране

1

 ОУ „Ран Босилек“

 Габрово

 Габрово

51

39

90

 II място

2

ОУ „Неофит Рилски“

 Габрово

 Габрово

39

30

69

 IV място

3

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

 Габрово

 Габрово

57

36

93

 I място

4

 ОУ „Стефан Пешев“

 Севлиево

 Габрово

48

30

78

 III място

 

КЛАСИРАНЕ

 

 

  1. ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово /I място/
  2. ОУ „Ран Босилек“ – Габрово /II място/
  3. ОУ „Стефан Пешев“ – Севлиево /III място/
  4. ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово /IV място/

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Приложение № 5

П Р О Т О К О Л ЗА ОТБОРНОТО КЛАСИРАНЕ

 

 

На областен кръг на националното състезание кръг по БДП през учебната 2021/2022г.

VIII – X клас, втора

    (състезателна група)

Проведено на 14.05.2022 г. гр. Габрово, област Габрово

(дата и място на провеждане)

 

 

 

 

 

 

 

 

Име на училище

 

 

 

Населено място

 

 

 

Област

 

Постигнати общ бр. точки на писмен тест

 

Постигнати общ бр. точки на практически тест

 

Общ бр. точки от писмен и практически тест

 

 

 

Класиране

1

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

 Габрово

 Габрово

81

51

132

 II място

2

ПТГ „Д-р Никола Василиади“

 Габрово

 Габрово

75

60

135

 I място

3

ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“

 Севлиево

 Габрово

66

39

105

 III място

 

 

КЛАСИРАНЕ

 

 

  1. ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово /I място/
  2. ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово /II място/
  3. ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево /III място/

 

 

 

 

Прикачени документи

regl_BDP_28102021 (2).pdf