FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Електронен дневник НЕИСПУО

 

За съобщения и информация се използва електронния дневник НЕИСПУО

 

РЕГИСТРАЦИЯ РОДИТЕЛ

  1. Влизате на адрес:

https://oidc.mon.bg/interaction/qpxxG6j_bCfVoKeF3g6Ig

      2. Описание на стъпките: 

https://nu-vlevski-gabrovo.com/uploads/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B.pdf